สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คาถาหลวงพ่อเดิม

คาถาหลวงพ่อเดิม

คาถาบูชา หลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ)

อิติอะระหัง สุขะโต พุทธสโร

หลวงพ่อเดิม นามะเต อาจาริโยเม

อายัสมา อาจาริโยเม ภันเตโหหิ

สวด ๑ จบ

view