สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " คาถาแคล้วคลาด "

รวมคาถาป้องกันภัย

รวมคาถาป้องกันภัย   คาถาป้องกันผี (ใช้สวดภาวนาเมื่อเกิดความกลัวผีขึ้นมา วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้) นะโมพุท...

Tags :

view