สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " ไม่อดไม่อยาก "

คาถาบูชาพระสิวลี

คาถาบูชาพระสิวลี สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโหปัจจะยาทิมหิ สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโ...

Tags :

พระสิวลีหลวงพ่อกวย

คาถาบูชาพระสิวลี (หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท)   สีวะลี จะ มะหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโต มะนุสโสเทวะตาอินโท ...

Tags :

view