สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระนางพญา รพ.สงฆ์

พระนางพญา รพ.สงฆ์

พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี2500

      เมื่อ พ.ศ.2500 คณะกรรมการแพทย์ได้มีศรัทธาบำเพ็ญพุทธบูชา โดยจัดสร้างพระพุทธรูปชนิดต่างๆ รวมทั้งพระเครื่องอีกหลายชนิด เป็นพิธีอันมโหฬารถูกต้องตามพุทธเวทย์ และครบถ้วนตามพิธีกรรมทุกประการ มีวัตถุประสงค์โดยย่อดังนี้

1.เพื่อเป็นอนุสรณ์ในมงคลสมัยที่พระพุทธศาสนายุกาลจำเริญมาได้ครบ 2500 ปี

2.เพื่อได้รวบรวมทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระพุทธรูปต่างๆในครั้งนี้ สำหรับตั้งเป็นทุนเพื่อวินิจฉัยค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาการของแพทย์เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ชนทั่วไป

โดยจะกล่าวแต่ที่เป็นพระเครื่องเท่านั้น ดังมีใจความดังนี้

นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในแต่ละจังหวัด ได้ขอผงศักดิ์สิทธิ์จากพระอาจารย์ที่ได้ลงอักขระในแผ่นโลหะสำหรับหล่อพระพุทธรูปโดยขอจังหวัดละ 10 องค์ แต่ได้ผงมาจากพระอาจารย์ทั้งหมด 709 องค์ รวมทั้งดินจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง. นอกจากนี้ยังได้ผงชินและผงศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อีกมาก หลังจากนั้นนำผงมาประสมรวม ณ พระวิหารโรงพยาบาลสงฆ์ จากนั้นนำผงมาประสมใส่ในพระเครื่องดินเผา โดยคลุกเคล้าอย่างละเอียดทั่วทุกองค์พระที่สร้าง.คณะกรรมการได้สร้างพระเครื่องดินเผารวม 3 ชนิด คือ

1.พระพุทธชินราช สำหรับประจำตัวชาย

2.พระนางพญา สำหรับประจำตัวหญิง

3.พระรอด สำหรับประจำตัวเด็ก

โดยได้แยกทำ 2 แห่ง คือ

1.พระพุทธชินราชและพระนางพญา

ประกอบพิธีสร้างที่พระวิหารหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก ประกอบพิธีสร้าง เมื่อ 30 และ 31 มกราคม 2500. ในวันที่ 30 ม.ค. 2500 ได้มีการนำพิมพ์พระ และผงศักดิ์สิทธิ์มาตั้งไว้ภายในพระวิหาร วงสายสิญจน์จากองค์พระหลวงพ่อพระพุทธชินราช ลงล้อมสิ่งของเครื่องพิธีทั้งปวง โดยเริ่มจุดเทียนชัยเวลา 19.00 น. มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานเจริญพระพุทธมนตร์และมีพระสงฆ์นั่งปรกบริกรรมปลุกเศกทั้งคืนโดยมีหลวงพ่อไซ้ วัดช่องลม จ.อุตรดิตถ์เป็นประธาน.รุ่งขึ้นเวลาเช้าได้ปฐมฤกษ์ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดม วัดพระเชตุพน ได้พิมพ์พระเป็นปฐมฤกษ์ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาแล้วดับเทียนชัย แล้วทำการพิมพ์พระจนได้ครบจำนวน

2.พระรอด

ประกอบพิธีสร้างที่ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

ได้ประกอบพิธีสร้างในวันที่ 31 ม.ค. 2500 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.05 น.ได้มีการเจริญพระพุทธมนตร์และสวดเบิกตามแบบเมืองเหนือ โดยประกอบพิธีการสร้างพระรอดแบบเก่าแต่ครั้งก่อน เสร็จพิธีแล้วได้นำผงศักดิ์สิทธิ์คลุกเคล้าลงในดินที่จะพิมพ์เป็นองค์พระ

หลังจากนั้นจึงนำพระทั้งหมดมาเข้าพิธีพุทธาภิเษก และฉลองที่โรงพยาบาลสงฆ์ รวมเป็น 3 ครั้งด้วยกัน โดยทำการฉลองในวันที่ 1-2 พ.ค. 2500

โดยมีพระอาจารย์ดังนี้

1.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสระเกศ

2.ท่านเจ้าคุณราชโมลี วัดระฆังโฆสิตาราม

3.หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม

4.ท่านเจ้าคุณปภัสสรมุนี วัดมิ่งเมือง เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

5.หลวงพ่อเมี้ยน วัดพระเชตุพน

6.หลวงพ่อหลาย วัดราษฎร์บำรุง ชลบุรี

7.ท่านเจ้าคุณโสภณสมาจาร วัดหนองบัว กาญจนบุรี

8.หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี

9.หลวงพ่อสุก วัดโตนดหลวง เพชรบุรี

10.ท่านพระครูปลัดบุญรอด นครศรีธรรมราช

11.หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี

12.หลวงพ่อ เต๋ วัดสามง่าม นครปฐม

13.หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา

14.หลวงพ่อแสวง วัดกลางสวน สมุทรปราการ

15.หลวงพ่อบุญธรรม วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

16.ท่านพระครูไพโรจน์วุฒิคุณ วัดโพธินิมิต ธนบุรี

17.ท่านพระครูวิริยกิติ วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี

18.ท่านพระครูปลัดเกียรติ วัดมหาธาตุ พระนคร

19. พระครูกัลยาณวิสุทธิคุณ วัดดอนยานนาวา พระนคร

   โดยรวมแล้วถือว่าเป็น วัตถุมงคลที่น่าเก็บบูชา มากเลยทีเดียว พิธีดี-มวลสารดี-วัตถุประสงค์ในการสร้างดี ตอนนี้ราคายังไม่แพง แต่อนาคตน่าจะไปไกล (ระวังของเลียนแบบนะครับ ตอนนี้เริ่มเยอะครับ) 

**ข้อความนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ครับ เผยแพร่ได้ ทางเว็บไม่หวง....

 

 

Tags : พระนางพญา พระนางพญาปี2500 พระนางพญารุ่นสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ พระรอด ปี2500 พระรอดรุ่นสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

view