สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เหรียญพระพุทธสิหิงค์

เหรียญพระพุทธสิหิงค์ 

ภปร. 60 ปี ธรรมศาสตร์

พีธีดี พิธีใหญ่

   เหรียญพระพุทธสิหิงค์  ภปร. 60 ปี ธรรมศาสตร์ เหรียญดีพิธีเกียวกับพระกริ่ง ภปร. 60 ปี ธรรมศาสตร์ สร้างเป็นที่ระลึกการสถาปนาครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537 พิธีพุทธาภิเษกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพ โดยได้กราบบังคมทูลในหลวงเสด็จมาเป็นประธานในพิธี ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธสิหิงค์ อันศักดิ์สิทธิ์ ด้านหลังมีตราพระนามาภิไธย ย่อ ภปร. ด้านหลังมีตอกโค๊ต “ ภปร “ อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ


พิธีในการจัดสร้างมีดังนี้
-ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2537 พิธีแผ่เมตตาจิตแผ่นยันต์ ตะกรุดและทองชนวนต่างๆ อธิฐานจิตโดยพระคณาจารย์สายกรรมฐานวัดป่าทั่วประเทศ
-ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาม 2517 พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป โดยสมเด็จพระบรมฯ เสด็จแทนพระองค์ โดยได้รวบรวมแผ่นยันต์จากคณาจารย์ต่างๆ ทั่วประเทศเพิ่มเติม
-ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2537 พิธีพุทธาภิเษก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่าย สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย
และพระคณาจารย์สายกรรมฐานวัดป่าและพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศนั่งปรกปลุกเสก และหลวงพ่ออุตตมะดับเทียนชัย


*************************************************************

พิธีแผ่เมตตาจิตในเหรียญพระพุทธสิหิงค์ ภปร. และทองชนวนพระกริ่ง

วันที่ 15 มีนาคม 2537 แบบชุมนุมพระกรรมฐานทั่วประเทศในยุคนั้น


กรุงเทพมหานคร
-หลวงปู่หลอด วัดสิริกมลวาส
-พระครูอุดมสังวรคุณ วัดบรมนิวาส
-พระอาจารย์ประทีป วัดเชิงเลน กาญจนบุรี
-พระอาจารย์สาคร วัดเวฬุวัน กาฬสินธุ์
-พระอาจารย์พรหมมี วัดป่าสามัคคีธรรม เชียงใหม่
-พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก
-พระอาจารย์หนู วัดดอยแม่ปั๋ง
-หลวงพ่อทองอินทร์ วัดสันติธรรม
-พระอาจารย์เจริญ สำนักสงฆ์ถ้ำปากเพียง
-พระกฤษดา วัดโรงธรรมสามัคคี เชียงราย
-พระอาจารย์วิชัย วัดถ้ำผาจม
-พระอาจารย์เพ็ง วัดเทิงเสาหิน ลำปาง
-หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย
-หลวงปู่หลวง วัดป่าสำราญนิวาส หนองคาย
-หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญญบรรพต
-หลวงปู่บุญหนา วัดถ้ำพระภูวัว
-พระอาจารย์อุทัย วัดถ้ำพระภูวัว
-พระอาจารย์คำ วัดถ้ำบูชา (ภูวัว)
-พระอาจารย์วงศ์ วัดป่าคำพระองค์
-พระอาจารย์บุญเลิศ วัดอรัญญวาสี
-พระอาจารย์แยง วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)
-พระอาจารย์ฉลวย วัดป่าชิตานุสรณ์
-พระอาจารย์โกวิญ วัดภูทอกใหญ่ อุดรธานี
-หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดโพธิสมภรณ์
-หลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพลพัฒนาราม
-หลวงปู่จันทร์โสม วัดป่าจันทรรังสี
-หลวงปู่คำพอง วัดถ้ำกกดู่
-พระอาจารย์จันทรา วัดป่าโนนสอาด
-พระอาจารย์สม วัดป่าไม้งาม
-หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ
-พระอาจารย์คูณ วัดป่าภูทอง
-พระอาจารย์เสน วัดป่าหนองแซง
-พระอาจารย์ไมย์ วัดป่าหนองช้างคาว
-พระอาจารย์สมหมาย วัดป่าโนนม่วง เลย
-หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน
-พระอาจารย์สีทน วัดถ้ำผาปู่
-พระอาจารย์เผย วัดถ้ำผาปู่
-พระอาจารย์ขันตี วัดป่าห้วยเดื่อ
-พระอาจารย์ดาด วัดป่าสัมมานุสรณ์
-พระอาจารย์สำลี วัดถ้ำคูหาวารี
-พระอาจารย์มนตรี (หลั่ง) วัดถ้ำผาบิ้ง สกลนคร
-พระอาจารย์คำดี วัดป่าภูธรพิทักษ์
-พระอาจารย์ประสาน วัดคามวาสี
-พระอาจารย์สมัย วัดโนนแสงทอง
-พระอาจารย์คำบ่อ วัดใหม่บ้านตาด
-พระอาจารย์แปลง วัดป่าอุดมสมพร
-พระครูวิทิตคุณาภรณ์ (เกิ่ง วิทิโต) วัดสามัคีบำเพ็ญบุญ
-หลวงปู่เคี่ยม วัดถ้ำขาม
-พระครูชินวัฒน์คุณาภรณ์ (ปิ่น) วัดพุฒาราม
-หลวงปู่อุ่น วัดป่าแก้วชุมพล
-พระอาจารย์ก้าน วัดถ้ำเป็ด
-พระอาจารย์หลอ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
-พระอาจารย์สุธรรม วัดป่าหนองไผ่
-พระอาจารย์พัลลภ วัดคำประมง พิษณุโลก
-พระอาจารย์สมบูรณ์ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม เพชรบูรณ์
-พระอาจารย์จิรวัฒน์ วัดป่าไชยชุมพล หนองบัวลำภู
-หลวงพ่อบุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล ขอนแก่น
-หลวงปู่บุญเพ็ง วัดป่าวิเวกธรรม พิจิตร
-หลวงปู่จันทรา วัดป่าเขาน้อย

-หลวงปู่อ่ำ วัดป่าเขาน้อย พะเยา
-พระอาจารย์ทองสุก วัดอนาลโย
-พระอาจารย์ไพบูลย์ วัดอนาลโย มุกดาหาร
-พระอาจารย์อุทัย วัดถ้ำพระผาป่อง (ขัวสูง)สมุทรปราการ
-พระอาจารย์ทอง วัดอโศการาม
-พระอาจารย์เริ่มชัย วัดอโศการาม นครราชสีมา
-พระอาจารย์สมาน วัดป่าศรัทธาราม พัทลุง
-หลวงปู่เปลื้อง วัดบางแก้วผดุงธรรม ภูเก็ต
-พระโสภณคุณาธร วัดเจริญสมณกิจ


*********************************************************
พิธีมหาพุทธาภิเษก วันที่ 29 มิถุนายน 2537 พระคณาจารย์ทุกสายจากทั่วประเทศ
กรุงเทพมหานคร
-พระเทพวัชรธรรมาภร (หลวงพ่อสุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ
-พระปริยัติมุนี (หลวงพ่อชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม
-พระญาณสมโพธิ (หลวงพ่อขวัญ) วัดอรุณฯ
-พระครูปริยัติคุณาธาร (หลวงพ่ออัมพร) วัดชนะสงคราม
-พระราชวัฒนาพระ (หลวงพ่อฟู) วัดเวฬุราชิณ
-พระราชปริยัติวิธาน (หลวงปู่บุศย์) วัดดาวดึงษาราม
-พระครูพิศาลพัฒนาพิธาน (หลวงพ่อสมชาย) วัดปริวาศ
-พระสมุห์วีระ วัดอัปสรสวรรค์ ชลบุรี
-หลวงปู่เหล็ง วัดโคกเพาะ
-หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา อยุธยา
-หลวงปู่สาย วัดขนอนใต้
-หลวงพ่อมี วักมารวิชัย
-หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา
-หลวงปู่ทิม วัดพระขาว
-หลวงพ่อหวล วัดพุทไธสวรรย์
-หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ
-หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม สิงห์บุรี
-พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ) วัดอัมพวัน อ่างทอง
-หลวงปู่มหาทองใบ วัดอบทม ชัยนาท
-หลวงพ่อผล วัดดักคะนน สมุทรสงคราม
-หลวงพ่อหยด วัดแก้วเจริญ
-หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ ประจวบคีรีขันธ์
-หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก ปทุมธานี
-หลวงพ่อทองใบ วัดสายไหม นนทบุรี
-หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ฉะเชิงเทรา
-หลวงพ่อจาง วัดนครเนื่องเขต
-พระอธิการสมชาย วัดโพรงอากาศ นครปฐม
-หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
-พระครูสมุห์อวยพร วัดดอนยายหอม ราชบุรี
-หลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อ สุพรรณบุรี
-หลวงพ่อดี วัดพระรูป
-หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง
-หลวงปู่สวิง วัดเสาธงทอง กาญจนบุรี
-หลวงพ่ออุตมะ วัดวังก์วิเวการาม
-หลวงปู่ผล สำนักสงฆ์เขารักษ์ นครพนม
-หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ร้อยเอ็ด
-หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง อุบลราชธานี
-หลวงปู่พรหมา สำนักสงฆ์สวนหินผานางลอย นครศรีธรรมราช
-หลวงปู่แก้ว วัดเขาปูน
-หลวงปู่เนื่อง เลย
-หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน หนองคาย
-หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญญบรรพต
-พระอาจารย์อุทัย วัดถ้ำพระภูวัว อุดรธานี
-หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด
-หลวงปู่จันโสม วัดป่าจันทรังสี
-หลวงปู่ลี วัดภูผาแดง
-หลวงปู่คำพอง วัดถ้ำกกดู่
-หลวงปู่เพียร วัดป่าหนองกอง
-พระอาจารย์บุญมี วัดป่านากูล
-พระอาจารย์อินทร์ สกลนคร
-หลวงปู่อุ่นหล้า วัดป่าแก้วชุมพล หนองบัวลำพู
-หลวงพ่อบุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล นครราชสีมา
-หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน พิจิตร
-หลวงปู่จันทรา วัดป่าเขาน้อย ลำปาง
-หลวงปู่หลวง วัดป่าสำราญนิวาส เชียงใหม่
-พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก

ถือว่าเป็นพระดี พิธีใหญ่ น่าใช้ น่าบูชาอย่างยิ่ง

Tags : เหรียญพระพุทธสิหิงค์ 60 ปี ธรรมศาสตร์  ภปร. 60 ปี ธรรมศาสตร์ เหรียญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธสิหิงค์

view