สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คาถาบูชาพ่อแก่

คาถาบูชาพ่อแก่

คาถาบูชาพ่อแก่

นะโม ตัสสะ พะคะวะโต อะระหะโต
สัมมา สัมพุท ตัสสะ (3 จบ)

อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง
อะหังวันทา อาจาริยัง
สัพพะสัยยัง

วินาสสันติ สิทธิการิยะ
อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ทุติยัมปิ อิมัง
อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา
อาจาริยัง สัพพะสัยยัง

วินาสสันติ สิทธิการิยะ
อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ อิมัง
อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา
อาจาริยัง สัพพะสัยยัง

วินาสสันติ สิทธิการิยะ
อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

Tags : คาถาบูชาพ่อแก่ ฤาษี พ่อแก่ คาถา พ่อปู่ฤาษี ฤาษีตาไฟ ฤาษีนารอด พีฑีครอบครู พ่อแก่ บูชาฤาษี บูชาครู

view