สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีจักรพรรดิ

พิธีจักรพรรดิ

พิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก          เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๑๕ พุทธสมาคมพิษณุโลก ได้จัดพิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" ขึ้น ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก  เพื่อนำวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นเข้าพิธีปลุกเสก วัตถุมงคลในรุ่นนี้มี พระพุทธชินราชจำลอง พระชัยวัฒน์ พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ พระพิมพ์ และเหรียญมหาจักรพรรดิ์ ฯลฯ พิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก เป็นพิธีที่ใหญ่มาก ยากแก่การดำเนินการหาเจ้าพิธี ตลอดจนตำรับพระคาถา และพระภิกษุเจริญพระคาถาได้ ตามประวัติ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" นี้ ครั้งแรกได้กระทำพิธีในสมัยรัชกาลที่ ๑ และได้มีการกระทำพิธีนี้อีก เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๑๕
ในสมัยรัชกาลที่ ๙ หลังนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำพิธีฯ นี้อีกเลย ในพิธีนี้ พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. และ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ซึ่งเป็นเจ้าพิธีได้กำหนด และควบคุมดำเนินการประกอบพิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" ครบถ้วน ตามแบบฉบับของโบราณพิธีทุกประการ คณะกรรมการพิธีฯ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เป็นประธานบริกรรมปลุกเสก

กรรมการฝ่ายเจ้าพิธี
พระอาจารย์ผ่องจินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร อาจารย์มาโนช มาโสภาศ
กรรมการอุปถัมป์ฝ่ายสงฆ์ พระสุวรรณวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระพิษณุบูราจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ จ.พิษณุโลก ฯลฯ
กรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส นายพ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ท.สำราญ แพทยกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ สมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม ฯลฯ
กรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการพุทธสมาคม จ.พิษณุโลก
กรรมการที่ปรึกษา นายประชุม กาญจนวัน์ นายสุฉันท์ โพธิสุวรรณ ฯลฯ
๙ เม.ย.๒๕๑๔ คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก ได้ตกลงให้ นายช่างสวน จามรมาน ธนบุรี เป็นผู้ออกแบบพระพุทธลักษณะ พระกริ่ง และดำเนินการสร้าง โดยให้ทำตามแบบโบราณพิธีทุกประการ และอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการพุทธสมาคม จ.พิษณุโลก ตลอดเวลา ทุกขั้นตอน ๑๕ เม.ย.๒๕๑๔ คณะกรรมการฯ นำแผ่นเงิน แผ่นทอง เข้านมัสการขอบารมีพระคุณเจ้าผู้ทรงวิทยาคุณ ทั่วประเทศ รวม ๑๐๙ ท่าน ลงอักขระ คาถายันต์
และอธิษฐานจิตปลุกเสกแผ่นทองเงิน จนครบ ๗ เสาร์ ๗ อังคาร ๒๐ ก.ค.๒๕๑๔ คณะกรรมการฯ ได้นำแผ่นทองเงิน ที่พระคณาจารย์ ๑๐๙ รูป ลงและปลุกเสกแล้ว
ขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิม และประทานพร แล้วนำแผ่นทองเงินไปถวาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชบพิธ, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ,
สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ, พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดจักรวรรดิฯ, พระธรรมวิสุทธิ์วงศาจารย์ วัดสุทัศนฯ, พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติฯ, พระเทพเมธี วัดทองนพคุณ,
พระเทพโสภณ วัดชนะสงคราม เจิมอีกครั้ง และให้พรแห่งความสำเร็จในการสร้าง

ประกาศสังเวยเทวดา
๘.๑๙ น. ๑ ส.ค.๒๕๑๔ บวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายกพุทธสมาคมฯ เป็นประธาน นายโปฏก โหรหลวง กล่าวบวงสรวง ๑๐.๑๙ น. นายกพุทธสมาคมฯ จุดธูปเทียนบูชาครู โดย อาจารย์เทพย์ สาริกบุตรเป็นเจ้าพิธีฯ ๑๒.๐๐ น. เจ้าคุณพระพิษณุบุราจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จุดเทียนชัย พระคณาจารย์ ๙ รูป นั่งบริกรรมปลุกเสกแผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นทองแดง ซึ่งได้ลงอักขระคาถา เลขยันต์ พร้อมทั้งโลหะ ๙ อย่าง
ที่จะหล่อพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ คือ ทองคำเงิน ทองแดง ชิน เจ้าน้ำเงินเหล็กละลายตัว ตะกั่วน้ำนม ปรอท สังกะสี ซึ่งได้คำนวณน้ำหนักให้เป็นส่วนผสมเนื้อนวโลหะ
พระคณาจารย์ ๙ รูป ที่นั่งปรกบริกรรมปลุกเสก คือพระเทพโสภณ (นิยม) วัดชนะสงคราม, พระพ่อกรับ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร, หลวงพ่อละมูล วัดเสด็จ ปทุมธานี, หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี, หลวงพ่อลำยอง วัดสนุทรประดิษฐ์ บางระกำ พิษณุโลก, หลวงพ่อม้วน วัดตลาดชุม วังทอง พิษณุโลก, หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี, หลวงพ่อธงชัย วัดพุทธมงคลนิมิต นครสวรรค์ และ หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง จ.สุโขทัย ๑๘.๓๒ น. พิธีเททอง หล่อพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ "นเรศวรวังจันทน์" ระหว่างพิธีเททองพระคณาจารย์ ๘ รูป ใน ๙ รูป นั่งล้อมโรงพิธีฯ หันหน้าไปทิศทั้ง ๘ อนึ่ง ก้อนเส้ารองรับเบ้าและดินสุมหุ่น ใช้ดินกลางเมืองอันเป็นมงคลแข็ง ๕ แห่ง คือ เมืองพิชัย จ.อุตรดิตถ, เมืองชัยบาดาล จ.ลพบุรี, เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท,
เมืองหริภุญชัย จ.ลำพูน, เมืองท่าชัย จ.สุโขทัย น้ำพระพุทธมนต์ ใช้น้ำจากทะเลแก้ว เมืองโอฆะบุรี, ทะเลชุบศร เมืองละโว้ ถ่านและฟืนเชื้อเพลิงหลอมโลหะใช้ถ่านไม้ราชพฤกษ์ ๙ กระสอบ ฟืนไม้ราชพฤกษ์ ๙ ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ ๒ ส.ค.๒๕๑๔ ช่างสวน จามรมาน ได้ตกแต่งพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ อยู่ในโรงงานภายในบริเวณบ้านพักของนายกพุทธสมาคมฯ
เพื่อเป็นการควบคุมมิให้ช่างมีโอกาสสร้างพระเสริมนอกพิธีหรืออื่น ๆ อันเป็นการไม่สมควร
เมื่อพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ ตกแต่งจนคบหมดแล้ว รวมทั้งพระบูชาและวัตถุมงคลทุกอย่างสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ ได้นำวัตถุมงคลทั้งหมดประกอบพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๑๕ โดยมีพระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจกรวรรดิฯ และ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร เป็นเจ้าพิธี

มีพระคณาจารย์นั่งปรกปลุกเสก ดังนี้
๑. หลวงพ่อทอง วัดพระปรางค์ จ.สิงห์บุรี
๒. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
๓. หลวงพ่อนาค วัดทัศนารุณสุนธิการาม กทม.
๔. หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
๕. หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง
๖. หลวงพ่อศุข วัดโพธิทรายทอง จ.บุรีรัมย์
๗. หลวงพ่อสด วัดหางน้ำ จ.ชัยนาท
๘. หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี
๙. หลวงพ่อบุญ วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี
๑๐. หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่นองพะอง จ.สมุทรสาคร
๑๑. หลวงพ่อกรับ วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร
๑๒. หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
๑๓. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี
๑๔. หลวงพ่อชื่น วัดคุ้งท่าเสา จ.ลพบุรี
๑๕. พระครูสนิทวิยการ วัดท่าโขลง จ.ลพบุรี
๑๖. หลวงพ่อคำ วัดบำรุงธรรม จ.สระบุรี
๑๗. หลวงพ่อฝัน วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี
๑๘. พระครูพุทธฉายาภิบาล วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี
๑๙. หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ที่แช่พระกริ่งเข้าพิธี ใช้น้ำที่วัดตูม เป็นน้ำที่ออกจากพระเศียรพระพุทธรูป ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยใช้ในพิธีชุบพระแสงและเครื่องศัตราวุธ รวมกับน้ำในบ่อน้ำพระพุทธมนต์ วัดพระพายหลวง (บ่อพระร่วง) เมืองเก่าสุโขทัย
วัตถุมงคลที่จัดสร้างเข้าพิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๑๕ ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชพิษณุโลก
๑. พระพุทธชินราชจำลอง เนื้อทองสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง ๙" ๕.๙" สร้างโดย จ.ส.อ.ทวี บุรณะเขต จ.พิษณุโลก
๒. พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ เนื้อนวโลหะ (สูตรของสมเด็จพระสังฆราชแพ) สร้างโดยช่างสวน จามรมาน ธนบุรี
๓. เหรียญพระพุทธชินราช มหาราช เนื้อทองคำ เงิน ทองแดง โลหะพิเศษ สร้างโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
๔. พระสังกัจจายน์ เนื้อหยก หยกจากเมืองจีน ฝีมือช่างชาวฮ่องกง
๕. พระชุด "พระพุทธชินราช น้อยไตรภาคี" ของดีเมืองพิษณุโลก ชนวนรพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์เนื้อนวโลหะ (พระพุทธชินราช-พระพุทธชินรสีห์ - พระศรีศาสดา)
๖. พระชุด "ยอดขุนพลเมืองพิษณุโลก" ชนวนพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ (พระพิมพ์ท่ามะปราง - พระพิมพ์นางพญา - พระพิมพ์วัดใหญ่)
๗. พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อนวโลหะ ชนวนพระกริ่งนเรศวร วังจันทน์
๘. พระพุทธชินราชยอดอัฐารส เนื้อนวโลหะ ชนวนพระกริ่งนเรศวร วังจันทน์
(หมายเลข ๕-๖-๗-๘ สร้างโดย ช่างสำเนียง หมัดมอญ กทม.)
๙. พระพิมพ์นางพญา กรุวัดใหญ่ เนื้อดินเผาผสมของเก่า
๑๐.พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อว่าน และเนื้อดินเผา ผสมผงเก่าและผงตะไบ เนื้อนวโลหะวังจันทน์ (หมายเลข ๙-๑๐ สร้างโดยพระครูศีลสารสัมปัน วัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก)
๑๑. พระพุทธชินราชใบตำแย กรุลั่นทม วัดใหญ่ เนื้อชิน สร้างโดย บริษัทชโลกุล กทม.
๑๒. พระพุทธชินราช มหาธาตุ เนื้อดินผสมผงโลหะพระเก่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สร้างโดย จสอ.ทวีบุรณะเขต จ.พิษณุโลก
๑๓. เข็มกลัดเน็คไท "พระพุทธชินราช" สร้างโดยช่างทองร้านนำศิลป์ จ.พิษณุโลก
๑๔. เหรียญ "มหาจักรพรรดิ" เนื้อนวโลหะ ชนวนพระกริ่งนเรศวร วังจันทน์ นายละเมียน อัมพวะสิริ ผู้ออกแบบ

Tags : พิธีจักรพรรดิ พระพุทธชินราช พระเครื่อง พระสมเด็จ หลวงพ่อ เหรียญหลวงพ่อ พระบูชา ตลาดคนรวย หลวงปู่ทวด พระแท้ ชมรมพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ตลาดพระเครื่อง

view