สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คาถาบูชากุมารทอง

คาถาบูชากุมารทอง

คาถาปลุกและบูชากุมารทอง

หลวงปู่แย้ม-หลวงพ่อเต๋คาถาบูชากุมารทอง สูตรของหลวงพ่อเต๋,หลวงพ่อแย้ม

นะโม (3 จบ)

"พุท ธัสสะ บูชา ธัม มัสสะ บูชา สัง ฆัสสะ บูชา ปติ ปติ บูชา ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวาร ในมะโนทวาร ในกายทวารแห่งข้าพเจ้า ขอเดชเดชะ ข้าพเจ้าได้ทำบำเพ็ญกุศลมาแต่ อเนกอนันตชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภทุกประการ จงมาบังเกิดกับข้าพเจ้าทั้ง 8 ทิศเนืองๆ ขอจงมาทุกวัน อย่าได้ขาดแคลน ลาภ สักการะ นั้นเลย ให้เหมือนดั่งเช่นตุ๊กตาทองนี้เถิด"คาถาเรียกกุมารทอง

"โอม พะนิจิ เจรุนิ พันธัง เอหิ มะมะ"


คาถาเรียกกุมาร (2)

จิเจรุนิ จิตตัง เจตะสิกัง รูปัง กุมาโรวา นะมามามา นะมะพะทะ นะมะอะอุ กุมารัง กุมารีนัง
ปิยังมะมะ ปุตตัง วะชะยาติ เจ้ารักยม กุมารทอง จงมา ปิยัง มะมะคาถาเรียกกุมารทานอาหาร

"โอม กุมาระ รักยม มารับโภชนา อาคัจฉาหิ ติวัปตับโพ อาคัจฉาหิ มาลูกมา" แล้วเรียกชื่อเขา


คาถาบูชากุมารทอง เพิ่มพลัง 1 (สุดยอดครับ) ใช้ได้กับทุกสำนัก
 (นะโม 3 จบ)

"นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ
นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ
มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม"คาถาเพิ่มพลังกุมารทอง 2

โอม สุวรรณโน ปิยะกุมาโร มหาภูโต มหิทธิโก
สัพพะทิเสสุวัตตะโก สัพพะคาเมสุโคจะโร
สัพพะชะนานังหะทะเย มาหาเตโช ปะวัต ติโก
รัตนะ ตะ ยานุภาเวนะ รัตนะ ตะ ยะ เตชะสา เทวานัง อิทธิ พะเลนะ กุมา โร จะ มหิทธิ โก
 
 
กุมารัง กุมารีนัง ปิยัง มะ มะ ปุตตัง วะชายะติ ...................จงมา ปิยังมะ มะ

"กุมารทองหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม"

ศิษย์เอก ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา จากหลวงปู่เต๋ 

   กุมารทองหลวงพ่อแย้มวัดสามง่าม นครปฐม

เนื้อดิน 7 ป่าช้า และมวลสารอาถรรพ์ ผสมผงพราย

ตามตำหรับ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม ผู้เป็นอาจารย์

พุทธคุณ ด้านโชคลาภ ค้าขาย เฝ้าบ้าน

ประสบการณ์ที่ใครๆต่างก็ยอมรับ

 ค้าขายดี-มีโชคลาภ

   

Tags : คาถาบูชากุมารทอง กุมารทองหลวงปู่แย้ม กุมารทองหลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม เลี้ยงกุมารทอง คาถาบูชากุมารทอง 

view