สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธีการเลี้ยงกุมารทอง

วิธีการเลี้ยงกุมารทอง

วิธีเลี้ยงกุมารทอง/คาถาบูชากุมารทอง


วิธีการเลี้ยงกุมารทอง,คาถาบูชากุมารทง,กุมารทองหลวงพ่อแย้ม,กุมวงพ่อเต๋,กุมารทองหลวงพ่อแย้ม วัดสามง่ม,ชากุมารทอง,เลี้ยงกุมารทองยงกุมารทอง 

“วิธีการเลี้ยงกุมารทอง”

คาถาบูชากุมารทอง วัดสามง่าม


กุมารทองที่จะเลี้ยงมี 2 ลักษณะ

1. กุมารเทพ

ข้อดี
- เราไม่ต้องเซ่นเลี้ยงด้วยอาหารหยาบ
- ไม่ให้โทษแก่ผู้เลี้ยงเมื่อเราไม่ได้เซ่นดูแล
ข้อเสีย
- เมื่อบนบาลอะไรแล้วได้ผลช้าหน่อย
- ไม่ค่อยแสดงฤทธิ์เดชให้เห็น

2. กุมารพราย
ข้อดี
- แสดงฤทธิ์บ่อยๆ
- ได้ผลเร็วเมื่อบนบาลแล้ว
- ค้าขาย-เฝ้าบ้านดี
ข้อเสีย
- ต้องเซ่นเลี้ยงด้วยอาหารหยาบ
- ต้องหมั่นทำบุญ-ตักบาตร บ่อยๆ

**อาหารหยาบก็คือ ขนม น้ำแดง นม ผลไม้ ฯลฯ


ขั้นตอนเมื่อเราได้กุมารมาแล้ว

1. เมื่อเราได้กุมารมาแล้วให้เราจัดการตั้งชื่อให้กับเขา โดยแบ่งได้ดังนี้

1.1 ชื่อที่เน้นโชคลาภ เช่น ทองมา เรียกทรัพย์ พูลเงิน พูลทอง ทองไหลมา เงินทองมา ทรัพย์มโหฬาร เป็นต้น
1.2 ชื่อที่เน้นทางดุดัน เฝ้าบ้าน แคล้วคลาด เช่น ชัย เพชรมั่น คง กล้า แกร่ง จเด็ด องอาจ เป็นต้น

2. เมื่อนำเข้าบ้านให้ทำตามนี้

2.1 หาที่ตั้งให้เหมาะสมโดย ไม่อยู่สูงกว่าพระ หรือ ต่ำติดพื้น และไม่ควรหันหน้าไปทาง ทิศตะวันตก
2.2 จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอก บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางดังนี้

“ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิฐานบอกกล่าวแด่ พระภูมิ เจ้าที่ ผีปู่ ผีย่า ผีตา ผียาย ผีเหย้า ผีเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่

อยู่ภายในสถานที่ แห่งนี้ วันนี้ข้าพเจ้าได้นำ เจ้า.......... เข้ามาเลี้ยงภายในบ้าน เพื่อให้เจ้า..... เฝ้าทรัพย์สิน ให้โชคให้ลาภ

ช่วยค้าขาย ช่วยเรียกทรัพย์ ให้ร่ำรวยเงินทอง ขอให้ พระภูมิเจ้าที่ ผีปู่ ผีย่า ผีตา ผียาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปิดทางให้เจ้า....

เข้ามาอยู่อาศัยในบ้านได้สะดวกด้วยถิด”


2.3 เมื่อทำการเปิดทางให้กับเจ้ากุมารลูกของคุณแล้ว ให้นำกุมารมาตั้ง ณ ที่ที่เตรียมไว้ จัดหาดอกไม้ ขนมและน้ำแดง 1 ขวด

แล้วจุดธูปบอกกุมาร 5 ดอก แล้วท่องว่า

“ กุมารัง นะกุมารีนัง อุติอุนิ นะอังอิติ พุทโธฯ “

“เจ้ากุมารทองของพ่อเอ๋ย ต่อไปนี้เจ้าชื่อ ..... และต่อไปนี้คนนี้คือพ่อ(แม่)ของเจ้า พ่อ(แม่)จะเรียกเจ้าว่า .....

มาอยู่ที่บ้าน ให้ช่วยกันดูแลบ้านเฝ้าบ้านให้ดี ช่วยกันทำมาหากินนะ แล้วพ่อ(แม่)จะซื้อของเล่นให้ เวลาพ่อ(แม่)

ไปไหนก็ไปกัน เวลาพ่อกินอะไรก็กินกันนะ ไม่ต้องรอให้พ่อ(แม่)อนุญาติ อยากได้อะไรอยากกินอะไรมาบอกพ่อนะ“

(หากมีกุมารอยู่แล้วให้กล่าวเพิ่มว่า เจ้า...(ชื่อกุมารองค์เดิม)..วันนี้พ่อ(แม่)นำ น้องเค้ามาอยู่ด้วยนะ อยู่ด้วยกันก็รักกันนะ

ช่วยกันดูแลบ้าน หาเงินหาทองอย่าทะเลาะกันนะ)


3.ตามด้วย คาถาปลุกและบูชากุมารทอง สูตรของหลวงพ่อแย้ม-หลวงปู่เต๋

นะโม (3 จบ)
"พุท ธัสสะ บูชา ธัม มัสสะ บูชา สัง ฆัสสะ บูชา

ปติ ปติ บูชา ภะวันตุเม

อุกาสะ อุกาสะ”

ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวาร ในมะโนทวาร ในกายทวารแห่งข้าพเจ้า ขอเดชเดชะ

ข้าพเจ้าได้ทำบำเพ็ญกุศลมาแต่ อเนกอนันตชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภทุกประการ จงมาบังเกิดกับข้าพเจ้าทั้ง 8 ทิศเนืองๆ

ขอจงมาทุกวัน อย่าได้ขาดแคลน ลาภ สักการะ นั้นเลย ให้เหมือนดั่งเช่นตุ๊กตาทองนี้เถิด"

(แล้วบอกกล่าว ตามแต่เราจะขอ........เช่นนำเขามาบูชาเพื่ออะไร..ค้าขาย-ให้โชค ฯลฯ)

****** เป็นอันเสร็จพิธี ******


** วันพระหรือวันไหนที่สะดวก ให้เรานำข้าวปลาอาหาร หรือขนม หรือผล ไม้ ดอกไม้ มาบูชา เค้าแล้วบอกกล่าวเค้าว่า

ให้ช่วยกันหาเงินหาทอง เฝ้าบ้านดูแลคนในบ้าน ขาดเหลืออะไรบอก(พ่อ)(แม่)นะ หรือขอพรจากเขา

ของถวายกุมารทองที่ชอบมีดังนี้

- น้ำแดง,น้ำสี,น้ำผลไม้ (แล้วแต่จะตกลงให้กี่ขวดหรือกี่แก้วต่อสัปดาห์)

- กล้วยน้ำว้า ขนมโบราณ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ขนมปังไส้ต่าง ๆ
- ผลไม้มีรสหวาน มีสีสันน่ารับประทาน
- น้ำเปล่า **ห้ามขาดจากหิ้ง (ตั้งทิ้งไว้)


สำนึกของผู้ที่เลี้ยงกุมารทอง
1. คุณต้องระลึกไว้เสมอว่ากุมารนั้นคือลูกของคุณ เสมือนคนจริงๆ
2. หมั่นหาของเล่นขนมมาให้เค้า (หากเราสมหวังจากการขอพรจากเรา)
3. หมั่นคุยกับเค้า (บ่อยๆได้ยิ่งดี เดินผ่านหิ้งเขาก็พูดแต่สิ่งดีดีกับเขา)

4. หมั่นสร้างกุศล ผลบุญ แล้วอุทิศให้กุมารทองด้วย

5. หากเบื่อแล้วคิดจะเลิกเลี้ยง นั้นควรนำเค้าไปปล่อยโดยให้ผู้ที่มีพลังจิต หรือพระปลดปล่อยเค้าไป

**หากมีโอกาสใส่บาตรหรือทำบุญ ก็ควรกรวดน้ำให้ กุมารทองด้วย

เขาจะมีพลังมากขึ้นและได้อานิสงค์ผลบุญจากเรามากขึ้น


1.คาถาบูชากุมารทองฯ..วัดสามง่าม

นะโม (3 จบ)
"พุท ธัสสะ บูชา ธัม มัสสะ บูชา สัง ฆัสสะ บูชา ปติ ปติ บูชา ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ”

2.คาถาบูชากุมารทอง (สำหรับบูชาทำให้กุมารทองเก่งกล้า)

(นะโม 3 จบ)
"นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ
นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ
มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม"


olden boy to feed the two styles.

1. Child angel

Merit
- We do not have to Jensen fed roughage.
- Not to harm the party when we do not care Jensen.
Flaw
- What's on the governance and work slow.
- Not showing the power to see

2. Pediatric ghost

Merit
- Show effects often
- Work on the governance and faster.
- Trade - keep a good home.
Flaw
- Must be fed with roughage Jensen.
- Need to keep merit - put frequently

** It is a snack food, rough water, milk, red fruit, etc..

When we step Pediatrics ago

1. When we come boy, then we managed to name him. Divided as follows.
01.01 focused on a fortune as a gold property pool funds pool money flow into gold gold gold enormous wealth and so on.
1.2 The emphasis on a more aggressive home monitoring, it would avoid, such as Chai Diamond brave and so strong e Ong cool.

2. When you bring home to do this.
2.1 Find a suitable location by Not higher or lower than the next floor and do not turn to the west.
2.2 16 points outdoor flower incense told you the way you are.

"I would like to set up their prayers mind that you notice upon Porapooami Ghost Ghost Ghost grandmother, grandfather, grandmother ghost ghost ผeernืon home and all the holy things. Inside of this place today ...... I have led thee into the house party. To you ..... Monitoring the property to the fortune luck Porapooami you ask the ghost ghost grandfather grandmother grandmother eye and holy ghost all the way to you .... To live at home with the convenience TING Dog. "

2.3 When you open the way for your child's ball. Kumar came to the set prepared at the water supply and red flowers and a bottle of the incense, say a ghost child by flower / flowers, and then surf the Thep 5.

"Ku ma rang na ku ma ri nang au ti au ni na aung ai ti put tho".

"Gold's father, O thou child. Here you name the following ..... and this is my father (mother) of you. Father (mother) to call you that ..... come in the house. To help keep the home care home for good. I help make a living. And father (mother) are the toys. Time (I) went to go together. Enough time to eat what I was eating. Do not wait for the father (mother) allowed. I can eat anything you want to tell them what I "(if the child already said, adding that You ... (a child the same body) .. now his father (mother) to take. His brother is coming too. Together they help each other I love care home Money for gold I do not disagree.)

3. Followed by a spell alarm and gold altar boy. Luang Por formula Yam - Luang Pu Te.

Namo (3 end).
I would like to pay homage to Teddy gold What I prophecy in the Mano Heukhutyar Uridyar anal in the Det, I wish I did Decha but charitable. Multi-national infinite. Born with a golden fortune doll all prophecy Be with me all 8 directions Enืoongๆ What I do every day to pay homage to the lack of luck at all like a doll to look like gold hither "(and notice. As such, we will ask ........ what led him to worship .. trade - for luck, etc.).

********* ********* Shall complete the ceremony.


** Day when convenient. We are rice, fish, fruit or sweets or flowers to worship him and told him that money to help find gold. Watch home care in home What I Khrdeheืo (father) (mother), I. Or blessings from him.

Like the golden boy of the present are as follows.

(I stick to the present time, every time.)

- Red Water, water color, fruit juice (Depending on how many will agree that a few bottles or glasses per week).
- Traditional desserts such as banana bread Doonghiib Doonghiod various fillings.
- Fruit is sweet. Colorful appetizing
- Lack of water ** No shelf
Raising awareness of the golden boy.
1. You must keep in mind that the child is your child. Like real people.
2. Always looking to them to candy toys. (If our fulfillment of our wishes.)
3. Keep talking to him. (Often the better. Walking through the shelf, they say good things better with him.)
4. Keep a charitable deeds, then donated to a golden child.
5. If bored and thought to stop farming. Should lead to his release by giving people with mental power Or the release of him.

** If you have a chance put a bowl or merit. The child should Kornydngm gold with
He is more powerful and New Art Song greater reward from us.

Kuman Thong Luang Pu Wat Sam Yam is the land mass and body Pediatrics dishes father Ter. Will reveal gold and Luang Pu Wat Sam at a pediatric gold Mother's most attractive cities in Thailand and is in need of foreigners. Good use of the trade Contact the tasks. Keep watch on the homes regularly use, so keep the good talk ....

Guaranteed authentic.


วิธีการเลี้ยงกุมารทอง,คาถาบูชากุมารทอง,กุมารทองหลวงพ่อแย้ม,กุมารทองหลวงพ่อเต๋,กุมารทองหลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม,บูชากุมารทอง,เลี้ยงกุมารท

กุมารทอง,กุมารทองหลวงพ่อกวย,กุมารทองหลวงพ่อเต๋,กุมารทองหลวงพ่อแย้ม,กุมาทอง,คาถาบูชากุมารทอง,เลี้ยงกุมารทอง,กุมารทองหลวงพ่อกวย,รักยม,, ตลาดคนรวย บริการจัดหาพระเครื่อง พระเครื่อง ให้เช่าพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ตะกรุด คาถา อักขระเลขยันต์ ไสยศาสตร์ เบี้ยแก้ ปลัดขิก ขุนแผน กุมารทอง ธรรมมะ พุทธศาสนา พระสมเด็จ เหรียญ พระปิดตาพระใหม่ บทความพระเครื่อง ข่าวพระเครื่อง ความรู้พระเครื่อง ไสยศาสตร์ ตลาดพระ พระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ชมรมพระเครื่อง คาถา สมเด็จ ขุนแผน ยันต์ ตะกรุด : พระเครื่อง พระบูชา พระเครื่อง : เว็บบอร์ดพระเครื่อง-เครื่องรางของขลัง อุปกรณ์พระเครื่อง หนังสือพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง amulet พระเครื่อง เปิดจองพระเครื่อง งานประกวดพระเครื่อง พระเครื่องยอดนิยม ราคาพระเครื่อง ความหมายพระเครื่อง-เครื่องรางของขลัง เว็บพระเครื่อง พระเครื่อง-เครื่องรางของขลัง ชุมนุมพระเครื่อง แลกลิ้งค์พระเครื่อง พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่องพุทธคุณสูง พระเครื่องแท้ พลังจิต Amulet ข้อมูลพระเครื่อง พราย ผงพราย ดินกากยายักษ์ ดินโป่ง คาถาบูชา สวดมนต์ สมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จ,หลวงพ่อ,เหรียญหลวงพ่อ, สินค้ารับประกันทุกชิ้นครับตลาดคนรวยบริการจัดหาพระเครื่อง พระเครื่อง ให้เช่าพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ตะกรุด คาถา อักขระเลขยันต์ ไสยศาสตร์ เบี้ยแก้ ปลัดขิก ขุนแผน กุมารทอง ธรรมมะ พุทธศาสนา พระสมเด็จ เหรียญ พระปิดตาพระใหม่ บทความพระเครื่อง ข่าวพระเครื่อง ความรู้พระเครื่อง ไสยศาสตร์ ตลาดพระ พระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ชมรมพระเครื่อง คาถา สมเด็จ ขุนแผน ยันต์ ตะกรุด : พระเครื่อง พระบูชา พระเครื่อง : เว็บบอร์ดพระเครื่อง-เครื่องรางของขลัง อุปกรณ์พระเครื่อง หนังสือพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง amulet พระเครื่อง เปิดจองพระเครื่อง งานประกวดพระเครื่อง พระเครื่องยอดนิยม ราคาพระเครื่อง ความหมายพระเครื่อง-เครื่องรางของขลัง เว็บพระเครื่อง พระเครื่อง-เครื่องรางของขลัง ชุมนุมพระเครื่อง แลกลิ้งค์พระเครื่อง พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่องพุทธคุณสูง พระเครื่องแท้ พลังจิต Amulet ข้อมูลพระเครื่อง พราย ผงพราย ดินกากยายักษ์ ดินโป่ง คาถาบูชา สวดมนต์ สมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จ,หลวงพ่อ,เหรียญหลวงพ่อ, พระเครื่อง,พระบูชา,หลวงพ่อ,พระรัชกาล,พระสังกัจจายน์,หลวงพ่อเพชร,หลวงพ่อแพ,หลวงปู่ทวด,หลวงพ่อเดิม,หลวงพ่อเพี้ยน,พระกริ่งจีน,หลวงพ่อบ้านแหลม,หลวงพ่ออุ้น,พระพุทธสิหิงค์,หลวงพ่อเฮ็น,หลวงพ่ออุตตมะ,พระสมเด็จเนื้อผงใบลานเก่า,หลวงพ่อวัดไร่ขิง,พระมงคลบพิตร,สมเด็จแสน,สมเด็จวัดเกศไชโย,หลวงพ่อกวย,พระไพรีพินาศ,สมเด็จปรกโพธิ์,หลวงปู่หยอด,สมเด็จบางขุนพรหม,หลวงปู่เจือ,หลวงพ่อเต๋,หลวงพ่อขอม,สมเด็จพระสังฆราชเจ้า,หลวงพ่อเชิญ,พระนาคปรก,พระพรหม,พระพุทธชินราช,งบน้ำอ้อยหลวงปู่ยิ้ม,หลวงพ่อพรหมวัดช่องแค,สมเด็จพุทธาจารย์โต,พระพุทธพักตร์,หลวงพ่อทองศุข,นางกวักหลวงปู่เหรียญ,พระยอดขุนพลเขาอ้อ,พระฉลอง25พุทธศตวรรษ,นางเส้นด้ายเขาพนมเพลิง,พระรอดวัดพระสิงห์,เม็ดมะเคล็ด,หลวงพ่อเงิน,หลวงพ่อโสภาวัดสำเภา,เหรียญรัตนจักรหลวงปู่ชื้น,พระอาจารย์ฝั้น,หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว,เหรียญเสมา,เหรียญสุขโตหลวงพ่อรุ่ง,หลวงพ่อพริ้ง,หลวงพ่อสัมฤทธิ์,หลวงพ่อคร่ำ,พระนารายณ์ทรงครุฑ,เนื้อชินตะกั่ว,พระพุทธน้อยหลวงพ่อเนียม,พระท่ากระดานน้อยกรุศาลเจ้า,กระต่ายแกรบ,พระยอดอัฏฐารส,กรุวัดชนะสงคราม,นางสุโขทัยกรุวัดป่ามืด,พระปิดตา,วัดช้างให้,วัดสำเภาเชย,วัดในหาน,วัดนวลประดิษฐ์,วัดห้วยมงคล,วัดประสาทบุญญาวาส,หลวงพ่อทวดหัวมวย,วัดอ่างทอง,วัดทำนบ,หลวงปู่หลิว,หลวงปู่เกษม,หลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว,วัดเขาแหลม,ยันต์ตระกร้อ,ดอกไม้สวรรค์,ล็อคเก็ต,เหรียญลงยา,พ่อแก่,เศียรฤาษี,พญาคชสีห์,ลูกอม,พระพิฆเนศวร์,หลวงพ่อลำใย,หลวงปู่หงษ์,จตุคามรามเทพ,เหรียญที่ระลึกในหลวง,เหรียญคุ้มเกล้า,เหรียญทรงผนวช,พระชัยหลังช้าง,วัดสุทธาราม,มูลนิธิรัตนโกสินทร์,สำนักสงฆ์เขาดินเนินหย่อง,หลวงปู่พรหมมา,หลวงพ่ออั้น,หลวงปู่ขุ้ย,หลวงพ่อพิธวัดฆะมัง,หลวงพ่อกี่วัดหูช้าง,หลวงปู่สีวัดสะแก,หลวงปู่เมฆวัดลำกระดาน,หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม,หลวงพ่อน้อยวัดศรีษะทอง,แหวนหลวงปู่หลิว,แหวนหลวงพ่อกวย,เหรียญพลังจักรวาล,นามปีศรีวิชัย,ตระกรุดพิษมร,ดอกจำปี,หลวงตาหมู,มัจฉานุ,พระอาจารย์ทิม,พระอาจารย์นอง,หลวงปู่สุภา,พระอาจารย์ทอง,ตะกรุดคู่ชีวิต,ตะกรุดช้างผสมโขลง,หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ,พระขุนแผน,หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์,วัดพนัญเชิง,พญาราหู

Tags : วิธีการเลี้ยงกุมารทอง คาถาบูชากุมารทอง กุมารทองหลวงพ่อแย้ม กุมารทองหลวงพ่อเต๋ กุมารทองหลวงพ่อแย้ม

view