สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รวมคาถาป้องกันภัย

รวมคาถาป้องกันภัย
รวมคาถาป้องกันภัย
 
คาถาป้องกันผี
(ใช้สวดภาวนาเมื่อเกิดความกลัวผีขึ้นมา วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้)
นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ
สัพเพทวาปีสาเจวะอาฬะวะกาทะโยปิยะ

ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา

ปะลายันติ สักกัสสะวะชิราวุธัง

เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง

อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง

ยะมะนัสสะนะยะนาวุธัง

อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติคาถาป้องกันผีพราย
(ใช้สวดภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากการรบกวนของวิญญาณ ภูตผีต่างๆหรือภาวนากับน้ำนำไปพรมกับคนที่คิดว่าจะถูกวิญญาณสิงสู่)
ตานังเลนัง สัพพะปาณีนัง เลนังตานัง สัพพะปาณีนัง


คาถาป้องกันงู
(ใช้ภาวนาเมื่อต้องเข้าป่า ที่รก หรือแม้แต่เมื่อขณะพบเจองู จะทำให้คุณปลอดภัย)
ปะถะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ
ตะติยังเภทะกัญเจวะจะตุตถังอังกุ สัมภะวัง

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะงู นะกาโร โหติสัมภะโวคาถากันสุนัข
(ใช้ท่องแล้วเป่าเบาๆ เวลาเจอสุนัขดุ)
นะโมพุทธายะนะมะอะอุ อิสวาสุ อุอะมะ


คาถาป้องกันตัว
(ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆจะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์)
ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว
พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะคาถาคงกระพัน
(ใช้ท่องกับพระเครื่องและวัตถุมงคลและนำติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัว คุ้มครอง)
อะสังวิสุโลปุสะภุพะ
สังวิทาปุกะยะปะ นะโมพุทธายะ มะอะอุ อะระหังคาถาป้องกันภัยพิบัติ
(ใช้สวดภาวนาก่อนเดินทางหรือกระทำการใดๆที่อาจเกิดอันตรายจะช่วยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ)
ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ
เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิปะกะตานิเมคาถาสกัดโจรผู้ร้าย
(ใช้ท่องเพื่อให้ปลอดจากโจรผู้ร้าย)
เจโรอัตนะรถา ยิควา ภูมิยัง
จักขุมัง ปรมานู ภัควโต อิทธิยา อัตตะโน

สิริเร มังสัง จักขะ อวสุสตุ

อวะสุสเต สริเว มังสัง โลหัตตังคาถาคับขัน
(ใช้ท่องบริกรรมเมื่อตกอยู่ในยามคับขันศัตรูหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีจะมองไม่เห็น)
พุทโธเมสะระณัง เลนัง
ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

นะปิดหู โมปิดตาพุทมิเห็น

ธาดลซ่อนไว้ ยะหายไปคาถาหนังเหนียว
(ใช้สวดภาวนาคาถานี้กับน้ำมันทาถูร่างกายจะทำให้อาการฟกช้ำหายเร็วหรือก่อนออกศึกใดๆ จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย)
สุกิตติมาสุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต อัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต


คาถาต่อสู้
(ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องเผชิญหน้าศัตรูหรือกำลังจะต้องต่อสู้เพื่อให้พ้นจากอันตราย)
นะกาโรปะถะมังฌานัง
โมกาโรทุติยาฌานัง

พุทกาโร ตะติยฌานัง

ธากาโร จะตุตถังฌานัง

ยะกาโร ปัญจะมังฌานัง

ปัญจะอักขระรานิ ชาตานินะโมพุทธายะ ลักขะนังคาถารอด
(ใช้สวดภาวนาเมื่อสถานการณ์ไม่ค่อยดีเช่น รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้ายอันตรายกำลังเข้าใกล้ก็ให้ท่องคาถานี้เพื่อให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คาดฝัน)
นะรา นะระหิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง


คาถากำบัง
(ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู หรือคนที่กำลังคิดปองร้ายทำให้ฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นหรือคลาดสายตาไปได้)
ปะถะมังพินธุกังชาตัง ตรีนิกัตวา นะนะ การังปัญจะสัมภะวัง
นะรา นะระหิตังเทวัง นะระ เทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปิเกหิ นะมามิสุคะตังชินังคาถาแคล้วคลาด
(ให้ท่องคาถานี้ ๓ จบเวลาต้องการให้แคล้วคลาดในสิ่งใดๆที่อาจเป็นอันตรายหรือเสี่ยง เช่นก่อนเดินทางไกลหรือขึ้นเครื่องบิน)
พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย
พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย

พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก

วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเมคาถากันปืน
(ใช้สวดภาวนาตอนที่สถานการณ์คับขันเพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน)
นะอุ เออัดอุทธังพะลังเสยยัด
อะอัดนะ นัดมัดอัด อุทธะอุตตัมปิ

อุตตะรัง อุสุอัสสะปะปิภะคะวา

อิติปิผิดนะอุทธัง อัทโธ โมโทอัดธังอุด

พุทอุทธัง อัทโธ ชาโธอุทธังอัดยะมิให้ออก

นะผิดกาโรโหติ สัมภะโวคาถาแก้ศัตรู
(ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้ายให้ท่องคาถากับมือแล้วเอามือนั้นมาแตะที่หน้าผาก ว่ากันว่าจะทำให้รอดพ้นไปได้)
พุทธังบังจักขุ ปะติลิยะติสูญญัง
จิตตะวิภัตติ สังชาตัง

อะโหสะกัง มหาสูญญังปรมัตถะสูญญัง

ธัมมัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง

จิตตะวิภัตติ สังชาตัง

อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง

สังฆัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง

จิตตะวิภัตติ สังชาตัง

อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญังคาถาข่มศัตรู
(ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว - ท่อง ๓จบแล้วกระทืบเท้าดังๆ ก่อนออกจากบ้านเหมือนกับพิธีตัดไม้ข่มนาม)
ตะโตโพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโก
อะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโต

ราชะสิงโหสัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินังคาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย
(ใช้ท่องกับน้ำบริสุทธิ์แล้วนำมาประพรมให้ทั่วสถานที่นั้นๆจะช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆ ณ ที่นั้นได้)
มะโทรัง อะตะระโร เวสะวะโน นะหากปิ ปิสาคะตาวาโหมิ
มหายักขะเทพะอนุตะรัง เทพะดา เทพะเอรักขัง ยังยังอิติ เวสะวะนัน

ภูตัง มหาลักชามะนงมะภูอารักขะ นะพุททิมะมัตตะนัง กาลปะติทิศา

สัพเพยักขา ปะลายัตตะนิคาถาแก้พิษ
(ใช้ภาวนาคาถานี้กับเครื่องสมุนไพร <ขิง พลู ไพลตำรวมกัน> แล้วทาบริเวณที่เป็นผื่นแดงโดยไม่รู้สาเหตุจะทำให้บรรเทาได้)
อะสัง วิสุโลปุสะพุภะ สะทะวิปิ ปะสะอุ มะ อะ อุ อาปามะจุปะ ทีมะสัง อังขุ นะโมพุทธายะ


คาถาแก้อาคม
(ใช้สวดภาวนากับน้ำแล้วนำมาดื่มและอาบถ้าหากรู้สึกว่าร่างกายจิดใจไม่เป็นปรกติ กระวนกระวายวซึ่งอาจจะถูกของ)
นะโมพุทธายะ
นะรา นะระ รัตตัง ญานัง

นะรา นะระ รัตตัง หิตัง

นะรา นะระ รัตตังเขมังวิปัสสิตัง นะมามิหังคาถากันไฟและขโมย
(ใช้สวดภาวนากับทราย ๗ จบด้วยกัน แล้วนำไปโปรยรอบบ้านจะปลอดจากอัคคีภัยและขโมย)
ปัญจะมาเล ชิเนนาโถ ปัตโตสัมโพ ธิมตตะมัง อรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา


คาถาพืชผล
(ใช้ท่องภาวนาขณะที่ปลูกต้นไม้หว่านพืชผล เพื่อให้เติบโตงอกงามเร็วและปลอดจากแมลงหรือภัยอื่นๆ)
นะโม ตัสสะภะคะวะโต
อภิวัน ทิยะ ปูเชตะวา

เอเตนะ จาปิ สัจเจนะ

ปวุตตา พืชชาติโย

ปัพพัณณา จาปรัณณาจะ

วิรูหันตุคาถารักษาไข้
(ใช้ภาวนาเมื่อเวลาที่ไม่สบายกับยาที่ใช้ทานอยู่จะช่วยให้หายป่วยหายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น)
โพชฌังโคสติสังขาโต ธัมมานัง วิจโย ตถา วิริยัมปิติ บัสสัทธิ
โพชฌังคา จ ตถา ปเร สมาธุเปกขโพชฌังคา สัตเต เต สัพพทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวนา พหูลีกะตาสังวัตตันติ อภิญญายะ นิพพานะยะ จะโพธิยาคาถาชนะมาร
(ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เอาชนะจากคนไม่ดีได้)
นะโม พุทธายะโมคคัลลานัญ จะมหาเถโร อิทธิมันโต อานุภาเวนะ เชยยะสิทธิเม


คาถาโชคลาภ ๑
(ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน)
นะโมพุทธายะนะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ
เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิติ นะยะปะรังยุตเตคาถาโชคลาภ ๒
(ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภอาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้)
นะโมพุทธายะสัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ
อะเสสะโต เมตตากรุณายัง ทะยะวิสาโสปิยามะนา โปเม สัพพะโลกัสสมิงคาถาโชคลาภ ๓
(ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ้คๆขึ้นมาได้เอามาเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก)
โพธิมะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย
เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโวคาถาร่ำรวย
(ใช้ภาวนากับน้ำแล้วนำเอามาพรมให้ทั่วร้านหรือบ้านจะนำทาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย)
ธะนัง โภคังทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะ สุ นะ อะ นะมะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะคาถามหาลาภ
(ให้สวดภาวนาก่อนนอน ๓จบและตอนเช้าอีก ๓ จบ จะเรียกทรัพย์ โชคลาภ)
นะมามีมามะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวาปัตถัง
วา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหังคาถาสะเดาะเคราะห์
นะโมเมโรเตโข สัพพะเทวานัง

สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ

พระเคราะหะ จะเทวะดา สุริยัง วันทัง ปะมุญจะกะ สะสิภูมโบ จะเทวานัง

พุทโธ ลามัง ถะวิสสะติ ชีโว สุโก จะ มหาลาถัง สัพพะทุกขัง วินาสสันติ

(
กราบ๓ ครั้งแล้วกล่าวว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ สวดอย่างนี้ ๗ วัน)

คาถาคลอดลูกง่าย
(ใช้ภาวนาแล้วลูบที่ครรภ์มารดาเพื่อให้คลอดลูกง่าย)
ยโตหังภคินี อริยายะ
ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ

สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวโรเปตาเตนะ สัจเจนะ

โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะคาถาเสกขี้ผึ้ง
(ใช้ภาวนากับขี้ผึ้งหรือลิปสติก จะทำให้คนรักเชื่อฟัง)
มทุจิตตังสุวามุปขัง
ทิตสวานิมามัง ปิยังมะมะ

เมตตา ชิวหายะมะ ทุรัง

ทะตวาจาจังสุตทังสุตตะวา

สัพเพชะนาพะ หุชะนาอิตถีชะนา

สัมมะนุนะ พรามมะนา นุนะ

ปะสังสันติคาถาแก้ฝ้นร้าย
(ใช้ภาวนาตอนเช้าตรู่กับน้ำลูบหน้าเพื่อแก้ฝ้นร้าย)
ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ

ปาปัคคะโหทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ

โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ

ปาปัคคะโท ทุสสุปินัง อะกันตัง

ธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุ

ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ

โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุคาถาปลุกใจ
(ใช้ท่องเมื่อต้องเผชิญกับความห่อเหี่ยว หมดกำลังใจจะได้ช่วยเพิ่มพลังให้มีกำลังใจและกายต่อสู้กับปัญหาต่างๆ)
ปัจจะมังสิระสัง ชาตัง นะอดทน นะกาโร โหติสัมภะโว
นะรานะระหิตัง เทวังนะระเทเวหิจชิงตัง นะรานังกามะปังเกหิ

นะมามิสุคะตังนัง กัณหะ เนหะคาถาคดีความ
(ใช้ภาวนาหากเมื่อมีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลโดยเขียนชื่อคู่คดีลงบนกระดาษแล้วนำไปเผาทิ้ง ทำทุกวัน คู่ความจะถอนฟ้อง)
อิติปิโสภะคะวา อรหังสัมมา สัมพุทโธ อรหังเต โน
โสตาปะติ ภะลัง อะนาตามิพะลังเตโช วิทะเตเชยยะ

เชยยะ สัพพะศัตรู วินาสสันติคาถาลงน้ำ
(ใช้ภาวนาเวลาจะลงน้ำไม่ว่าเป็นคลองหรือทะเลเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ)
ยันทุนนิมิตตังอวมังคลัญจะ โยจามะนาโป
สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคกะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ

โยจามะนาโปสกุณัสสะสัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ

โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ

ปาปัคคะโหทุสสุปินัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

โอมชำระ มหาชำระ

นัทธีสะคะระชำระประสิทธิเมคาถานักมวย
(ใช้สวดภาวนากับน้ำแล้วดื่มก่อนขึ้นชกจะทำให้มีชัยชนะ)
นะโม พุทธายะนะธนู นะกาโรโหติ สัมภะโว
ปะถะมังพินธุกังชาตัง นะรา นะวะ หิตังเทวัง

นะระเทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกหิ

นะมามิสุคะตังชิตัง จะ ภะ กะ สะคาถาหมัดหนัก
(ใช้ภาวนาเมื่อต้องการให้หมัดหนัก ไม่ใช่นักมวยก็ใช้ได้)
โสภะคะวาอะทิสะมานิ อุเทยยัง คัจฉันตัพพัง
สังลารัง ปะระมัง สุขัง นะลัพภะติ

มหาสูญโญ จะสัมภะโต สังสาเร อานังคัจฉันติคาถาฤทธิ์เดช
(ใช้สวดภาวนาเวลาที่ต้องเข้าไปในสถานที่มีอันตรายเพื่อให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ)
นะรา นะราหิตังเทวัง
นะราเทเวหิปูชิตัง

นะรานัง กามะปังเกหิ

นะมามิสุคะตังชินังกะยะพุตังคาถาเดินทางไกล
(ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง) 
มะติ ยาเตมะเต ยาติ

มาเต ถินา นะนา ถิเต

มะนา เนสา มะสา เนนา

มะสา จะติ มะติจะสา

มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง

มะตังติโน มะตังปาลัง

มะลังปาตังมะลังจะติ มะติจะลังคาถาขับรถ
(ใช้ภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไม่หลับใน)
เมตตัญ จะสัพพโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานัง
 
 
พระคาถาป้องกันภัยทั้ง10ทิศ
 
เมื่อสวดคาถานี้ก็อาจสามารถป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่านานาชนิด และภูตผีปีศาจทั้งหลายได้ ถ้าผู้ใดสวดเป็นประจำ ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และรอดพ้นจากภยันตรายทั้งหลาย จงตั้งใจสวดทุกเช้าทุกเย็น ก่อนออกจากบ้านไหนก็ตาม ถ้าสวดคาถานี้จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง มีโชคมีลาภและป้องกันอันตรายต่างๆ
 
บูระพารัสมิง พรพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
 
อาคะเนยรัสมิง พรพุทธะคุณัง อาคะเนยรัสมิง พระธัมเมตัง อาคะเนยรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
 
ทักษิณรัสมิง พรพุทธะคุณัง ทักษิณรัสมิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
 
หรดีรัสมิง พรพุทธะคุณัง หรดีรัสมิง พระธัมเมตัง หรดีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
 
ปัจจิมรัสมิง พรพุทธะคุณัง ปัจจิมรัสมิง พระธัมเมตัง ปัจจิมรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
 
พายัพรัสมิง พรพุทธะคุณัง พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง พายัพรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
 
อุดรรัสมิง พรพุทธะคุณัง อุดรรัสมิง พระธัมเมตัง อุดรรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
 
อิสานรัสมิง พรพุทธะคุณัง อิสานรัสมิง พระธัมเมตัง อิสานรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
 
อากาศรัสมิง พรพุทธะคุณัง อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง อากาศรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
 
ปฐวีรัสมิง พรพุทธะคุณัง ปฐวีรัสมิง พระธัมเมตัง ปฐวีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

Tags : คาถามงคล รวมคาถาป้องกันภัย คาถาป้องกันผี คาถาป้องกันตัว  คาถาแคล้วคลาด  คาถาชนะมาร คาถาร่ำรวย คาถาสะเดาะเคราะห์ คาถาขับรถ คาถาป้องกันภัยทั้ง10ทิศ

view