สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระสิวลีหลวงพ่อกวย

พระสิวลีหลวงพ่อกวย

คาถาบูชาพระสิวลี

(หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท)

 

สีวะลี จะ มะหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโต มะนุสโสเทวะตาอินโท

พรมมายะโม ยักขาวา ปิตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะ ลาภะ สักการเรอาเน็นติ

นิจจัง สิวะลิดเถรัสสะลาโภจะ สักกาโร โหติ สีวะลีมะหาเถรันจะปูชะกัสสะ

สะทาวาปิ คาถันจะ สังวัดตะนัสสะลาโภจะ สักกาโรโหติเถรัสสะ อานุภาเวนะ

ลาโภเมโหตุสัพพะทาเอเตนะ สัจจะวัดเชนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทาฯ

 

 

 

คำอาราธนาพระสิวลี

 

สีวลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ

สีวลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง

วันทามิ สัพพะทา สีวลี เถรัสสะ เอตัง คุณัง สวัสติลาภัง ภะวันตุ เมฯ

 


 

พระคาถาบูชาทั้ง 2 บท คอยบูชาสวดเป็นกิจวัตร ประจำวัน

จะเกิดลาภซื้อง่ายขายคล่อง จะดีขึ้นทุกๆวัน

 


Tags : คาถาบูชาพระสิวลีหลวงพ่อกวย หัวใจพระสิวลี พระสิวลี พระสีวลี เงินทองไหลมาเทมา โชคลาภ ไม่อดไม่อยาก พระสิวลีวัดประสาท พระสิวลีหลวงพ่อกวย คาถาพระสิวลี

view