สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คาถาเรียกกุมารทอง

คาถาเรียกกุมารทอง

คาถาเรียกกุมารทอง

โอม พะนิจิ เจรุนิ พันธัง เอหิ มะมะ

---------------------------------------

คาถาเรียกกุมารทอง-เรียกรักยม

เอหิกุมาโร เอหิกุมารี เอหิรักยม เอหิพรายทอง

ปิยังมะมะ ปุตตัง วะซายะติ อารักขานะ ปัจจะโย

เจ้ารักเจ้ายม กุมารทอง พรายทอง จงมา จงมา เอหิมะมะ

---------------------------------------

กุมารทองคืออะไร กุมารทองนั้นก็คือเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง

ที่มีวิญญานของเด็กสิงสถิตอยู่เวลาที่เราจะไปไหนมาไหน ก็จะต้องเรียกเขา

ไปด้วยกับเราด้วยคาถานี้ ในขณะที่เราจะกินอะไร หรือเอามาให้เขากิน

ก็จะต้องเรียกด้วยคาถานี้เช่นเดียวกัน ถ้ามีศัตรูหรือกำลังเดือดร้อน ก็เรียกให้เขา

(กุมารทองและรักยม)ช่วยด้วยคาถานี้เหมือนกัน


 

 

คาถาเรียกกุมารทอง,กุมารทอง,กุมารทองหลวงพ่อเต๋,กุมารทองหลวงพ่อแย้ม,คาถากุมารทอง,คาถาเพิ่มพลังกุมารทอง,การเลี้ยงกุมารทอง,เลี้ยงกุมารทอง,รักยม

Tags : คาถาเรียกกุมารทอง กุมารทอง กุมารทองหลวงพ่อเต๋ กุมารทองหลวงพ่อแย้ม คาถากุมารทอง คาถาเพิ่มพลังกุมารทอง การเลี้ยงกุมารทอง เลี้ยงกุมารทอง รักยม

view