สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คาถาบูชาชูชก

คาถาบูชาชูชก

คาถาบูชาชูชก (พ่อปู่ชูชก)

นะโม 3 จบ

อิติ สุคะโต ชะนาสุโภ ชูชะโก สุคะโต อิติ


อธิฐานแล้วมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ มีโชคมีลาภมิขาดสายหาย

จากความยากจนนะโม 3 จบ

อุล ลุม ปะ ฐะ มัง ภันเต ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทุเรหิวา สมิเปหิวา

เถรัสสะ อานุภาเวนะ สทาโหติ ปิยังมะมะ

เมื่อว่าคาถาบูชาชูชกนี้จบแล้วก็ให้อธิฐานถึง " ชูชกมหาลาภ "

ให้ช่วยเหลือ ในสิ่งที่คุณปรารถนา ในไม่ช้าอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็

จะดลบัลดาลให้สำเร็จสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

แนะนำให้บูชาชูชก จะเป็นศิริมงคล

Tags : ชูชก คาถาบูชาชูชก คาถาชูชก  คาถาบูชาพ่อปู่ชูชก พระคาถาบูชาชูชก หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว ชูชกหลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

view