สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คาถาเงินล้าน

คาถาเงินล้าน

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

นาสังสีโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

มิเตพาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโม พุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะฏิจฉามิ

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

บทแรก "พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ" อันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาภจะมาแต่เขามาบอก ว่ามีผลแน่นอน คือว่า แกจะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่าย ๆ ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้า ก็ทรงยืนยันบอกว่า ให้ หมด

บทที่สอง "พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม" คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่าน

บทที่สาม "มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม" บทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัดพนัญเชิง
บทที่สี่ "มิเตพาหุหะติ" เป็นคาถาเงินล้าน

บทที่ห้า "พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มามีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม" เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

บทที่หก "สัมปติฉามิ" บทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้าย

บทที่เจ็ด "เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ" พระปัจเจกพุทธเจ้า มาบอกหลวงพ่อเมื่อ พ.ย. 33 เป็นภาษาโบ ราณ แต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่มาก ทั้งหมดนี้ต้องสวดเป็นบท เดียวกัน บูชาเรื่อย ๆ ไป การบูชาถ้าบูชาเฉย ๆ มันเป็นเบี้ยต่อไส้

ให้สวดคาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) ๙ จบ จะเกิดโชคลาภ ค้าขายดี เงินทองเพิ่มพูน

Tags : คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ จะเกิดโชคลาภ ค้าขายดี เงินทองเพิ่มพูน คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ คาถาร่ำรวย คาถาเรียกทรัพย์ คาถามหาลาภ คาถาหลวงพ่อปาน

view